Žádost o pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace

K žádosti o pořízení kopie zdravotní dokumentace je možné použít níže uvedený tiskopis, který obsahuje všechny informace potřebné k pořízení kopií. Do zdravotní dokumentace lze pouze i nahlédnout.

Žádosti o pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace se zasílají nebo předávají sekretariátu ředitele odštěpného závodu či zdravotní péče konkrétní nemocnice, ze které se výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace požaduje - viz příloha Jak žádat o nahlížení, výpis, kopii zdravotnické dokumentace.

Ceny za pořízení kopie zdravotnické dokumentace jsou uvedeny v níže uvedené příloze.

Prosím, čekejte