Oddělení multimediální podpory

Oddělení multimediální podpory je součástí Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s. (VIKZ). Jeho úkolem je komplexní multimediální podpora aktivit Krajské zdravotní, a. s. a jejich zaměstnanců, především v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání, technických inovací a v neposlední řadě i propagace.

Vzhledem k široké oblasti multimédií, která je potřeba pro komplexní podporu zdravotnických i nezdravotnických činností KZ, a. s., je Oddělení multimediální podpory rozděleno do několika částí.

Sekce zpracování videa

Sekce zpracování videa

Tato sekce Oddělení multimediální podpory zajišťuje natáčení videí z operací k edukačním účelům, a to s možností výsledné kvality videa HD, 3D HD, 4K.
Dále zajišťuje střih a úpravu videí dle potřeb jednotlivých odborných lékařských oddělení pro potřeby prezentací na národních i mezinárodních konferencích. Zároveň zajišťuje interaktivní přímé přenosy z operačních sálů do výukového centra KZ, a.s., případně i na další místa v ČR nebo ve světě.
Je k dispozici všem oddělením KZ, a.s., sídlí v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., budova B, 5. patro.

SEKCE ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

SEKCE ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Tato část Oddělení multimediální podpory (OMP) zajišťuje fotografickou dokumentaci z důležitých akcí, fotodokumentaci operačních zákroků a je důležitou složkou pro kreativní práci grafické a reprografické sekce OMP.
Je k dispozici všem oddělením KZ, a.s., sídlí v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., budova B, 5. patro.

GRAFICKÉ A REPROGRAFICKÉ SLUŽBY

GRAFICKÉ A REPROGRAFICKÉ SLUŽBY

Grafická a reprografická činnost Oddělení multimediálních služeb zahrnuje bohatou činnost grafické podpory oddělení Krajské zdravotní, a.s.. Především úpravy obrázků pro odborné zdravotnické prezentace či jiné edukační či propagační tiskoviny, vytváření a tisk plakátů (posterů) pro potřeby prezentací výsledků práce lékařů Krajské zdravotní, a.s. na národních i mezinárodních konferencích či kongresech.
Grafická a reprografická sekce Oddělení multimediální podpory úzce spolupracuje s Oddělením konferenční a marketingové podpory, se kterým vytváří veškeré tiskoviny k pořádaným konferencím, podílí se i na přípravě propagace KZ, a.s.
Reprografie pak zajišťuje na tiskařských strojích či vysokorychlostních kopírkách přípravu a kopírování tiskovin, dokumentů a formulářů pro potřeby jednotlivých oddělení v KZ, a.s.

KONTAKTY

na pracovníky Oddělení multimediální podpory

Michal Vodák, vedoucí oddělení
tel.: +420 477 117 922
e-mail: michal.vodak@kzcr.eu

Pavel Pečiva, referent - AV specialista
tel.: +420 477 117 921
e-mail: pavel.peciva@kzcr.eu

Lukáš Vajc, referent - fotograf
tel.: +420 477 117 926
e-mail: lukas.vajc@kzcr.eu

Multimediální tým dále komplexně technicky zajišťuje jak provoz sedmi učeben ve Vzdělávacím institutu KZ, a. s., tak i veškeré akce typu kongresů, konferencí, seminářů a workshopů pořádaných Krajskou zdravotní, a. s., a to jak přímo ve Vzdělávacím institutu KZ, a. s., tak i v jiných konferenčních sálech mimo prostory VIKZ v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.
Mimo uvedené aktivity se pracovníci Oddělení multimediální podpory aktivně podílejí na testování nových technologií v oblasti přenosů 4K a 3D Full HD videa v reálném čase, které se do budoucna jeví jako velice progresivní, praktické a funkční právě v oblasti medicíny. Aktivní je spolupráce především se sdružením CESNET (tisková zpráva 01 , 02, 03).
Prosím, čekejte