Veřejné zakázky

Veřejné zakázky jsou k dispozici na profilu zadavatele na stránkách https://zakazky.kzcr.eu. Zde naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČ: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.


Prosím, čekejte