Centrální knihovna - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Adresa:
areál Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, 5. patro budova B, bezbariérový přístup

O knihovně

Lékařská knihovna Krajské zdravotní, a. s je odborná knihovna se specializovaným fondem.

Je největším zdrojem lékařských a zdravotnických informací v Ústeckém regionu. Tvoří ji centrální Lékařská knihovna v Ústí nad Labem, se sídlem v Masarykově nemocnici, a její pobočky v odštěpných závodech regionu - v Děčíně a Mostě. Uživatelům z o. z. v Teplicích a Chomutově jsou služby interním uživatelům poskytovány prostřednictvím podatelen nebo přímo centrální knihovnou v Ústí nad Labem. 

Služby Lékařské knihovny jsou všem zaměstnancům KZ, a.s. poskytovány bezplatně, jako podpora k jejich zákonnému i individuálnímu celoživotnímu vzdělávání. Spektrum   služeb je v rozsahu od základních, knihovnických a informačních (výpůjční, meziknihovní, mezinárodní meziknihovní, cirkulační, reprografické), až po nadstandardní (internetové, bibliografické, grafické, document delivery service, odborné rešerše z českých a světových bází dat).

Veškeré služby jsou určeny  nejen odborným pracovníkům Krajské zdravotní, a.s. a jejím odštěpným závodům, ale  v  rámci  veřejných  knihovnických a informačních služeb jsou nabízeny  i  externím uživatelům - studentům i pedagogům Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Středních a Vyšších odborných zdravotnických škol; odborníkům Zdravotního ústavu, EUC Kliniky Ústí nad Labem s.r.o., Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, privátním lékařům, odborné zdravotnické veřejnosti a všem zájemcům o zdravotnické informace. 

Lékařská knihovna KZ, a.s. spolupracuje s mnoha knihovnami v celé ČR i v SR. Pro externí skupiny uživatelů je  podle cenových kalkulací KZ, a.s. stanoven roční poplatek a poplatky za nadstandardní služby. Služby mohou po dohodě být poskytovány i na základě individuální smlouvy uzavřené mezi libovolnou institucí a Krajskou zdravotní, a.s.

 

vytvořil: Ing. Andrea Černá, Zmocněná vedoucí oddělení

KONTAKTY

na pracovníky Oddělení lékařské knihovny

Ing. Andrea Černá
zmocněná vedoucí oddělení
Rešeršní služby, MVS, MMVS

e-mail: andrea.cerna@kzcr.eu

Centrální knihovna Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

Vlastimila Vlachá
knihovnice (katalogizace fondu, výpůjční protokol)
tel.: +420 477 112 053
e-mail: vlastimila.vlacha@kzcr.eu

Lenka Navrátilová
knihovnice (katalogizace fondu, výpůjční protokol, koordinátorka výpůjčních a studentských služeb, AKS-MEDVIK - Časopisy), rešeršní služby. MVS, MMVS

tel.: +420 477 112 051

e-mail: lenka.navratilova@kzcr.eu


Dílčí knihovna Nemocnice Most, o. z.

Kateřina Dušková
knihovnice (AKS-MEDVIK akvizice knih, rešeršní a internetové služby,
výpůjční protokol)
tel.: +420 478 032 320
e-mail: katerina.duskova@kzcr.eu

Karel Kýček
(AKS-MEDVIK akvizice knih, rešeršní a internetové služby,
výpůjční protokol)
tel.: +420 476 172 320 
e-mail: karel.kycek@kzcr.eu

  

Dílčí knihovna Nemocnice Děčín, o. z.

Ludmila Hyklová
knihovnice (rešeršní služby, výpůjční protokol)
tel.: +420 477 114 128
e-mail: ludmila.hyklova@kzcr.eu

 

Další výdejní místa lékařské knihovny

Podatelna Nemocnice Teplice, o. z.

Podatelna Nemocnice Chomutov, o. z.

Podatelna Nemocnice Litoměřice, o. z.

 


Prosím, čekejte