Učebny

Všechny učebny jsou standardně vybaveny PC a dataprojektory, v učebnách č. 3 a č. 4 jsou pak k dispozici i mikrofony a další projekční technika kompatibilní k přenosu živého video např. z operačních sálů a s možností tyto učebny propojit.

K dispozici je PC učebna, kde je k dispozici 10 PC pro výuku či workshopy.

V roce 2016 vznikla ve studovně Lékařské knihovny učebna č. 6, která je k dispozici pouze jako zasedací místnost VIKZ pro interní potřeby. Učebna č. 5 je taktéž využívána interně pro zajišťování kurzů základní neodkladné resuscitace.

Kapacity učeben:

uč. 1  + - 25 míst

uč. 2  + - 30 míst

uč. 3  + - 80 míst

uč. 4  + - 60 míst

vytvořil: Katrin Machová, zástupce vedoucí VIKZ


Informace pro studenty na praxi v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.


Ubytování

Studenti lékařských fakult a lékaři, kteří vykonávají v MNUL praxi mohou využít ubytovací kapacity vysokoškolských kolejí UJEP. Koleje jsou dostupné MHD, případně v docházkové vzdálenosti 20 minut od areálu nemocnice. Další ubytovací kapacity uvedeny v souboru ke stažení.


STUDENTSKÉ PRAXE

Postup pro zajištění studentské praxe:

1. domluva termínu s vedoucím pracovníkem vybraného pracoviště - kontakty zde: 

https://www.kzcr.eu/cz/ul/pro-pacienty/zdravotnicka-pracoviste/

2. vyplnění žádosti o vykonání praxe

3. doručení žádosti o vykonání praxe spolu se smlouvou na oddělení VIKZ 

Pozn.: Při rámcové smlouvě školy s KZ není potřeba smlouvy individuální.


vytvořil: Katrin Machová, zástupce vedoucí VIKZ

2.5.2022

KONTAKTY na pracovníky zajišťující další vzdělávání lékařů a nelékařů

Ing. Mgr. Vlasta Kašparová
vedoucí VIKZ
tel.: +420 477 117 960
e-mail: vlasta.kasparova@kzcr.eu


pracoviště pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.


Katrin Machová
zástupce vedoucí VIKZ
• agenda lékařů, stáže lékařů
• stáže lékařů a nelékařů, studenti - pracoviště Rumburk
• rámcové smlouvy
• vzdělávací granty
tel.: +420 477 114 119
e-mail: katrin.machova@kzcr.eu 

Jan Bečvář
referent
• studenti MNUL
tel.: +420 477 114 127
e-mail: jan.becvar@kzcr.eu

Alexandra Čapíková
referent
• školící akce, rezervace učeben
• agenda rezidenčních míst - lékaři, nelékaři
tel.: +420 477 114 123
e-mail: alexandra.capikova@kzcr.eu

Eva Nápravníková
referent
• agenda nelékařů, stáže nelékařů
• akreditace nelékařských oborů
tel.: +420 477 114 120
e-mail: eva.napravnikova@kzcr.eu

Soňa Brabcová
referent
• akreditace nelékařských oborů
tel.: +420 477 117 905
e-mail: sona.brabcova2@kzcr.eu

Mgr. Ludmila Šubrtová
referent
• akreditace lékařských oborů
• rámcové smlouvy
tel.: +420 477 112 050
e-mail: ludmila.subrtova@kzcr.eu

PRACOVIŠTĚ PRO NEMOCNICI DĚČÍN, O.Z.

Ludmila Hyklová
referent
tel.: +420 477 114 128
e-mail: ludmila.hyklova@kzcr.eu


PRACOVIŠTĚ PRO NEMOCNICI CHOMUTOV, O.Z.

Ing. Jitka Pitínová
referent
tel.: +420 474 447 256
e-mail: jitka.pitinova@kzcr.eu
pondělí

PRACOVIŠTĚ PRO NEMOCNICI LITOMĚŘICE, O.Z.

Mgr. Petra Králová
referent
tel.: +420 416 723 331
e-mail: petra.kralova@kzcr.eu
středa


pracoviště pro Nemocnici Most, o.z.

Mgr. Petra Králová
referent
tel.: +420 478 032 403
pondělí - úterý + čtvrtek - pátek

pracoviště pro Nemocnici Teplice, o.z.

Ing. Jitka Pitínová
referent
tel.: +420 417 519 224
e-mail: jitka.pitinova@kzcr.eu
úterý - pátek

Prosím, čekejte