Knihovna vědecké a publikační činnosti

V této e-knihovně naleznete články v recenzovaných odborných časopisech, monografie nebo kapitoly v monografiích, IF periodika, prezentace přednášek, popř. jiné tvůrčí počiny ve vědecko-výzkumné oblasti, jejímiž autory jsou zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s.

Veškeré uvedené práce jsou dostupné na www.doi.org, konkrétní kód "doi" je uveden u jednotlivých prací.

Přehled dostupných prací:

ROK 2020

Veškeré uvedené práce jsou dostupné na www.doi.org, konkrétní kód "doi" je uveden u jednotlivých prací.

 • doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D., (Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny)
Škulec R, Kohlova A, Miksova L, Cerny V. The reliability of ultrasound compression test performed by general ICU nurses in the critically ill patients: A preliminary prospective clinical study. Eur J Intern Med. 2020 Jun;76:130-131.
Dostupné z doi: 10.1016/j.ejim.2020.03.007. Epub 2020 Mar 23., Letter to the Editor, IF 4,329.

 • MUDr. Robert Bartoš, Ph.D.  (Neurochirurgická klinika)

Bartoš R., Lodin J., Hejčl A., Sameš M., Cihlář F.: The iatrogenic development of an anterior cerebral artery pseudoaneurysm during lamina terminalis fenestration-genesis, diagnosis and therapy: lessons learned, Brain Sciences, 10(6): 1-6, 2020, 

Dostupné z doi: 10.3390/brainsci10060357, IF 3,332.

Bartoš R., Lodin J., Marek T., Sames M., Němcová V., Liščák R.: Combined treatment of a medulla oblongata hemagioblastoma via permanent cysto-cisternal drainage and (postponed) gamma knife radiosurgery: a case report and review of the literature. Int J Neurosci 3:1-5, 2020.

Dostupné z doi:10.1080/00207454.2020.1819267, IF 2,170.

Bartoš R., Lodin J., Hejčl A., Humhej I., Concepcion I., Cihlar F., Sames M.: Bypass procedure performed in the field of a decompressive craniectomy in the case of an MCA dissecting aneurysm: case report and review of the literature. Brain Sciences, 2020 Dec 29;11(1):29.
Dostupné z doi: 10.3390/brainsci11010029, IF 3,332.

 • prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D. (Hrudní chirurgie)

Klezl P, Pospisilova E, Kolostova K, Sonsky J, Maly O, Grill R, Pawlak I, Bobek V. Detection of Circulating Tumor Cells in Renal Cell Carcinoma: Disease Stage Correlation and Molecular Characterization. Journal of Clinical Medicine. 2020; 9(5):1372.

Dostupné z doi:10.3390/jcm9051372, Corresponding author, IF 3,303.

 • MUDr. Vojtěch Kunc  (Klinika úrazové chirurgie)

Kunc, V., Fabik, J., Kubickova, B., & Kachlik, D. (2020). Vermian fossa or median occipital fossa revisited: Prevalence and clinical anatomy. Annals of anatomy = Anatomischer Anzeiger : official organ of the Anatomische Gesellschaft, 229, 151458. 

Dostupné z doi: 10.1016/j.aanat.2020.151458, IF 2.388.

Kunc, V., Kunc, V., Černý, V., Polovinčák, M., & Kachlík, D. (2020). Accessory bones of the elbow: Prevalence, localization and modified classification. Journal of anatomy, 237(4), 618–622.

Dostupné z doi: 10.1111/joa.13233, IF 2,013.

Kunc, V., Štulpa, M., Feigl, G., Neblett, C., Kunc, V., & Kachlík, D. (2020). The superficial anatomical landmarks are not reliable for predicting the recurrent branch of the median nerve. Surgical and radiologic anatomy : SRA, 42(8), 939–943. 

Dostupné z doi: 10.1007/s00276-020-02475-x, IF 1,092.

 • MUDr. Vít Bába (Klinika úrazové chirurgie)

Bába, V., Kopp, L., Cihlář, J., Samešová, A., & Kachlík, D. (2020). Anthropometry of the human calcaneus and orientation of the articular facet for the cuboid bone as a basis for anatomically correct positioning of osteosynthetic screws in fracture treatment. Annals of anatomy = Anatomischer Anzeiger : official organ of the Anatomische Gesellschaft, 232, 151548.

Dostupné z doi: 10.1016/j.aanat.2020.151548 , IF 2.388.

 • MUDr. Dušan Ospalík   (Neurologické oddělení)

Ospalík, D., Bartoš, R., Němcová, V., Brušáková, Š., Černík, D., Cihlář, F., Hejčl, A., Zítek, H., & Sameš, M. (2020). Cévní morfologie, symptomy, diagnostika a léčba ischemických příhod mozkového kmene. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 83(2), 127-139.

Dostupné z doi:10.14735/amcsnn2020127, IF 0,377.

 • RNDr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D.  (Biomedicínské centrum)

Kelbich, P., Radovnický, T., Selke-Krulichová, I., Lodin, J., Matuchová, I., Sameš, M., Procházka, J., Krejsek, J., Hanuljaková, E., & Hejčl, A. (2020). Can Aspartate Aminotransferase in the Cerebrospinal Fluid Be a Reliable Predictive Parameter?. Brain sciences, 10(10), 698. 

Dostupné na doi: 10.3390/brainsci10100698, IF 3,332.

 • Bc. Monika Tesařová, Lucie Lippertová, Kateřina Tomová  (Neurochirurgická klinika)

Tesařová M., Lippertová L., Tomová K., Sameš M.: Ošetřovatelská péče o nemocné v neurochirurgii. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem FZS 2020. ISBN 978-80-7561-256-4.

 • Petra Pöschlová  (Neurologické oddělení nemocnice Chomutov)

Prezentace „Akutní a post-akutní péče o pacienty s CMP: práce zdravotních sester“. Práce byla prezentována na celostátní konferenci, která se v důsledku pandemie COVID-19 uskutečnila online 24. 11. 2020, formou webináře pro iktové sestry. Práce byla vysoce hodnocena a jako jedna z mála byla vybrána k ústnímu sdělení. Práce v ppt. byla zveřejněna mj. i v rámci projektu Angels Initiative, což je projekt zaměřený na zkvalitnění péče pro pacienty s CMP a oficiálně podpořený mezinárodními organizacemi jako je WSO a ESO (světová a evropská společnost pro CMP).

 • Bc. Kateřina Bělinová, Bc. Petra Janoušová (Oddělení Emergeny)

Péče o pacienty s CMP v akutním stavu. Multioborový seminář KCC, Teplice 2020.


ROK 2019

Veškeré uvedené práce jsou dostupné na www.doi.org, konkrétní kód "doi" je uveden u jednotlivých prací.

 • prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D.  (Hrudní chirurgie)

KISS, Imrich, Eliska POSPISILOVA, Katarina KOLOSTOVA, Vilem MALY, Ivan STANEK, Robert LISCHKE, Jan SCHUTZNER, Ireneusz PAWLAK a Vladimir BOBEK, 2020. Circulating Endometrial Cells in Women With Spontaneous PneumothoraxChest [online]. 157(2), 342–355. ISSN 1931-3543 0012-3692. 

Dostupné z: doi:10.1016/j.chest.2019.09.008 Corresponding author, Publikováno 2019, IF 9,658  (2019).

 • prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.  (Neurochirurgická klinika)

SAMES, Martin, 2020. Editorial re: Facial nerve function and hearing after microsurgical removal of  sporadic vestibular schwannomas in a population-based cohort by Ismail Taha et alActa neurochirurgica [online]. 162(1), 55–57. ISSN 0942-0940 0001-6268. 

Dostupné z: doi:10.1007/s00701-019-04092-z  Editorial by invitation, Publikováno 2019, IF 1,817 (2019).

 • MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA  (Komplexní cerebrovaskulární centrum)

CERNIK, David, Daniel SANAK, Petra DIVISOVA, Martin KOCHER, Filip CIHLAR, Jana ZAPLETALOVA, Tomas VEVERKA, Andrea PRCUCHOVA, Dusan OSPALIK, Marie CERNA, Petra JANOUSOVA, Michal KRAL, Tomas DORNAK, Vojtech PRASIL, David FRANC a Petr KANOVSKY, 2019. Impact of blood pressure levels within first 24 hours after mechanical thrombectomy  on clinical outcome in acute ischemic stroke patients. Journal of neurointerventional surgery [online]. 11(8), 735–739. ISSN 1759-8486 1759-8478.

Dostupné z: doi:10.1136/neurintsurg-2018-014548, IF 4.46 (2019) 

 • MUDr. Petra Meluzinová, Ph.D.   (Klinika úrazové chirurgie)

MELUZINOVÁ, Petra a P DRÁČ, 2019. Distal Ulna Malunion as the Result of Distal Ulnar Shaft Fracture Treated by Three-Dimensional Corrective Osteotomy (Malpozice distální ulny po zlomenině distální diafýzy řešená třírovinnou korekční osteotomií)Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca. 86, 294–298. 

Dostupné z: http://www.achot.cz/detail.php?stat=1068, IF 0,307.

 • MUDr. Hynek Zítek  (Neurochirurgická klinika)

ZÍTEK, Hynek, Aleš HEJČL, Filip CIHLÁŘ, Alena SEJKOROVA a Martin SAMES, 2019. Anterior choroidal artery aneurysmČeská a slovenská neurologie a neurochirurgie [online]. 82/115, 350–351. 

Dostupné z: doi:10.14735/amcsnn2019350, IF 0,355.

 • MUDr. Jan Lodin  (Neurochirurgická klinika)

LODIN, J, J PROCHÁZKA, Marek JELÍNEK, Petr WALDAUF, Martin SAMES, P VACHATA a Jan LODIN, 2019. A systematic review of the clinical efficacy of sacroiliac joint stabilization in the treatment of lower back painCeskoslovenská neurologie a neurochirurgie [online]. 2019, 655–663. 

Dostupné z: doi:10.14735/amcsnn2019655, IF 0,355.

 • doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.  (Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny)

SKULEC R, Vojtisek P, Cerny V. Correlation between end-tidal carbon dioxide and the degree of  compression of heart cavities measured by transthoracic echocardiography during cardiopulmonary resuscitation for out-of-hospital cardiac arrest. Crit Care 2019, 23(1):334

SKULEC R, Callerova J, Vojtisek P, Cerny V. Two different techniques of ultrasound-guided peripheral venous catheter placement versus the traditional approach in the pre-hospital emergency setting: a randomized study. Intern Emerg Med 2019.

Kumulativní IF za rok 2019: 9,794

 • RNDr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D.   (Biomedicínské centrum)              

KELBICH, Petr, Vilém MALÝ, Inka MATUCHOVÁ, Martin CEGAN, Ivan STANĚK, Jiří KRÁL, Ondřej KARPJUK, Irena MOUDRÁ-WÜNSCHOVÁ, Jan KUBALÍK, Eva HANULJAKOVÁ a Jan KREJSEK, 2019. ANNALS EXPRESS: Cytological-energy analysis of pleural effusions. Annals of Clinical Biochemistry: International Journal of Laboratory Medicine [online]. 56, 000456321984541. 

Dostupné z: doi:10.1177/0004563219845415, IF 1,893.

 • Bc. Monika Tesařová, Petra Jelínková  (Neurochirurgická klinika)

Prezentace „Traumata v neurochirurgii - 'sezónní nabídka'“ , XV.Kongres České společnosti chirurgie ruky a IV. Kongres České společnosti terapie ruky (Kampus UJEP UL).

 • Bc. Petra Janoušová (Oddělení Emergency)

Prezentace: „RES-Q FORMULÁŘ“, 1. Angels sesterský cerebrovaskulární kongres (Mikulov).

 • Bc. Zuzana Hejčlová  (Neurochirurgická klinika)

Prezentace: „Tumory periferních nervů“, XV. Kongres České společnosti chirurgie ruky a IV. Kongres České společnosti terapie ruky (Kampus UJEP UL).

Prosím, čekejte