Informace


Datum a místo konání:

18. dubna 2023
Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1

Odborný garant
prim. MUDr. Jiří Stehlík, Gastroenterologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.


Kredity:
Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře.

Ubytování:
Ubytování si zajišťuje každý účastník individuálně.

Organizační a technické zajištění:
Oddělení konferenční a marketingové podpory a Oddělení multimediální podpory Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016